Thiết Bị Kiểm Tra Chất Đàn Hồi

Thiết bị thử nghiệm cao su và các chất đàn hồi được sử dụng để kiểm tra chất lượng, nghiên cứu cũng như phát triển sản phẩm. Nó bao gồm một loạt các ứng dụng và mục tiêu kể cả việc đánh giá các hợp chất và đặc tính vật liệu. Những đặc tính này có thể được sử dụng để dự đoán độ bền và hiệu suất trong các ứng dụng sản phẩm cuối cùng.

Thiết Bị Kiểm Tra Chất Đàn Hồi
Máy Đo Độ Nhớt Mooney

Máy Đo Độ Nhớt Mooney

Máy đo độ nhớt Mooney SMV-301 / 301RT đo độ nhớt Mooney và thời gian cháy xém của Cao su thô hoặc chưa đóng rắn.
 

SMV-301 / 301RT cho phép người dùng đo độ nhớt Mooney, thời gian cháy xém, độ nhớt Mooney tối thiểu và các đặc tính khác của cao su theo các phương pháp thử nghiệm JIS, ISO và ASTM.

Với các đặc tính phục hồi nhiệt độ vượt trội và khả năng hoạt động dễ dàng, nó cũng có thể được sử dụng cho các phép đo sự hồi phục ứng suất hoặc cho các thử nghiệm liên quan đến việc thay đổi tốc độ roto.

RPA VISCO-ELASTOGRAPH

RPA VISCO-ELASTOGRAPH

RPA Visco-Elastograph của GÖTTFERT là thiết bị phân tích quy trình xử lý cao su, được dùng để kiểm tra động học các hợp chất cao su, cao su tổng hợp hoặc thiên nhiên theo tiêu chuẩn ISO và ASTM.

Nó được dùng để xác định đặc tính vật liệu đàn hồi nhớt trong và sau khi lưu hóa mẫu vật liệu. 

RPA Visco-Elastograph là máy đo lưu hóa cắt xoay với biên độ và tần số dao động linh hoạt để phân tích, mô tả đặc tính và mô phỏng quy trình xử lý hợp chất cao su. 

MDR ELASTOGRAPH/S

MDR ELASTOGRAPH/S

MDR ELASTOGRAPH là máy đo lưu biến với đầu khuôn chuyển động được sử dụng để xác định đặc tính của vật liệu đàn hồi ở trạng thái dẻo trong quá trình lưu hóa và sau khi lưu hóa của mẫu vật liệu theo tiêu chuẩn ISO và ASTM cao nhất.

Thiết bị có thể được trang bị năm buồng thử nghiệm khác nhau cũng như các biên độ khác nhau. Máy đo khuôn di chuyển GÖTTFERT hấp dẫn để xác định đặc tính của các hợp chất cao su ở trạng thái dẻo, trong quá trình lưu hóa cũng như các mẫu đã lưu hóa.

MODEL: MDR ElastographMDR Elastograph-S

Máy Lưu Biến Mao Quản Cao Su

Máy Lưu Biến Mao Quản Cao Su

Máy đo lưu biến mao quản cao su RCR là một máy đo mao quản cải tiến để xác định thuộc tính dòng chảy của các hợp chất cao su trong các điều kiện xử lý. RCR được tối ưu hóa để có thời gian đo ngắn nhất có thể và vận hành dễ dàng để cung cấp kết quả rất nhanh, đặc biệt là trong các ứng dụng QC.

Các chế độ đo:
  • • Chế độ đùn để đo độ nhớt
  • • Chế độ phun để mô phỏng quá trình ép phun và mô tả các đặc tính của thuộc tính lưu hóa (tùy chọn)
  • • Đo độ phình khuôn (tùy chọn)

MODEL: RCR 20RCR 75

TOP