Thiết Bị In Thạch Bản Nano

Obducat cung cấp các giải pháp xử lý ướt và in thạch bản khả thi và hiệu quả về chi phí sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh cho khách hàng của chúng tôi, cho phép họ cung cấp các ứng dụng đột phá, đồng thời đạt được lợi nhuận và thành công được cải thiện.

Sản phẩm của Obducat có thể được chia thành hai nhóm dựa trên nền tảng công nghệ cơ bản: In thạch bản nano (NIL) và hệ thống xử lý ướt.

Thiết Bị In Thạch Bản Nano




Eitre 3

Eitre 3

Hệ thống EITRE® 3 là công cụ rất linh hoạt cho các khu vực chiếu sáng trạng thái rắn, các thành phần quang học và vi quang học, phương tiện có hoa văn, sinh học y tế và khoa học đời sống, lab-o-chip, MEMS / NEMS và chất bán dẫn. Hệ thống NIL có thể được định cấu hình để thực hiện in toàn bộ diện tích dựa trên công nghệ SoftPress® đã được cấp bằng sáng chế. Thiết kế độc đáo và cao cấp của bộ gia nhiệt, được nhúng trong mâm cặp đế, cung cấp sự phân bố nhiệt độ đồng đều trên toàn bộ khu vực in. Khả năng kiểm soát nhiệt độ tuyệt vời và khả năng cài đặt linh hoạt này giúp bạn có thể sử dụng nhiều loại polymer in ấn.

Eitre 6

Eitre 6

Hệ thống in thạch bản nano (NIL) EITRE® 6 cung cấp giải pháp in thạch bản thủ công và giá cả phải chăng, cho phép sao chép các mẫu cả trong phạm vi micro và nano. Công nghệ nhúng SoftPress® rất quan trọng vì nó cung cấp khả năng kiểm soát độ dày lớp phủ tuyệt vời trên toàn bộ khu vực in và cho phép chuyển mẫu chính xác. 

Hệ thống này cũng rất linh hoạt vì nó có thể được cấu hình cho nhiều quy trình in khác nhau được sử dụng bao gồm dập nổi nóng, UV NIL, NIL nhiệt, quy trình xử lý nhiệt đồng thời và UV (STU®).

Eitre 8

Eitre 8

Hệ thống in thạch bản nano (NIL) EITRE® 8 cung cấp giải pháp in thạch bản thủ công và giá cả phải chăng, cho phép sao chép các mẫu cả trong phạm vi micro và nano. Công nghệ nhúng SoftPress® rất quan trọng vì nó cung cấp khả năng kiểm soát độ dày lớp phủ tuyệt vời trên toàn bộ khu vực in và cho phép chuyển mẫu chính xác. 

Hệ thống này cũng rất linh hoạt vì nó có thể được cấu hình cho nhiều quy trình in khác nhau được sử dụng bao gồm dập nổi nóng, UV NIL, NIL nhiệt, quy trình xử lý nhiệt đồng thời và UV (STU®).

Sindre 600

Sindre 600

Nền tảng in ấn Sindre® tự động hoàn toàn là một phần mở rộng dòng sản phẩm NIL của Obducat. Nền tảng Sindre cho phép một giải pháp sản xuất nhất quán, đáng tinh cậy và thông lượng cao kết hợp với độ phân giải cao và điều khiển CD năng suất cao. 

Sindre® bao gồm giải pháp in thạch bản nano toàn diện kết hợp giữa máy móc và công nghệ xử lý đảm bảo sản xuất với chi phí hiệu quả. Hệ thống Sindre® HVM có thể được áp dụng cho một số lĩnh vực như OLED, LED, MEMS/NEMS (Hệ thống cơ điện Micro/Nano), Màn hình và ổ cứng HDD, etc.

TOP