Thiết Bị Đùn Trộn Phòng Lab

Máy đo lưu biến mô-men xoắn là một hệ thống đùn hoặc trộn đo lường sử dụng trong kiểm soát chất lượng và R&D cho nhiều vật liệu như polymer, cao su, hỗn hợp ceramic hay thực phẩm. Nó cho biết thông tin về thuộc tính chảy, ảnh hưởng của phụ gia đến khả năng gia công, độ ổn định nhiệt độ hoặc biến dạng, và đặc tính lưu biến. Ưu điểm của máy đo lưu biến mô-men xoắn mô-đun là hệ trộn có thể thay thế được, hệ đùn vít đơn và hệ đùn vít đôi cùng chiều hay ngược chiều có thể thêm vào để tối đa tính linh động đáp ứng các yêu cầu đo đạc hằng ngày.

Thiết Bị Đùn Trộn  Phòng Lab
HAAKE PolyLab QC

HAAKE PolyLab QC

Thermo Scientific ™ HAAKE PolyLab QC là hệ thống máy trộn và máy đùn đo lường tập trung vào nhu cầu Quản lý Chất lượng (QC). Máy đo lưu biến mô-men xoắn có thể được kết nối với máy trộn hoán đổi cho nhau, máy đùn trục vít đơn hoặc máy đùn trục vít đôi hình nón. Dựa trên khả năng tương thích ngược của hệ thống, ngay cả các máy trộn và máy đùn đo lường hiện có cũng có thể được kết nối.

HAAKE PolyLab QC được cung cấp dưới dạng mô hình để bàn hoặc để sàn phù hợp nhất với môi trường phòng thí nghiệm của khách hàng. Các thiết bị như máy trộn hoặc máy đùn được tự động nhận dạng thông qua khái niệm phần mềm plug & play. Các giới hạn riêng lẻ của hệ thống đo được phần mềm xác định và đặt làm giá trị cảnh báo.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:


 

 

HAAKE PolyLab OS system

HAAKE PolyLab OS system


Thermo Scientific ™ HAAKE PolyLab OS là một nền tảng máy đo lưu biến mô-men xoắn dành cho các ứng dụng kỹ thuật quy trình. Máy đo lưu biến bao gồm tất cả các chức năng để truyền động và điều khiển các cảm biến đo như máy trộn, máy đùn và máy trộn compound.

Máy trộn Rheomix được sử dụng trong quá trình trộn hàng loạt để nghiên cứu dữ liệu liên quan đến quá trình xử lý bao gồm đặc tính nóng chảy, ảnh hưởng của phụ gia, nhiệt độ và ổn định nhiệt, liên kết ngang và độ nhớt nóng chảy. Máy đùn trục vít đôi đơn và mô-đun được sử dụng để mô phỏng quy trình như ghép và đùn sợi, tấm hoặc màng kết hợp với các phép đo lưu biến hoặc quang học.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:

TOP