Phân bố thành phần hóa học

Polymer Char cống hiến cho sự phát triển các thiết bị kiểm tra hiện đại trong Phân tích Polyolefin. Hãng cung cấp phạm vi rộng nhất và hiện đại nhất các công cụ và dịch vụ để xác định đặc điểm cấu trúc của polyolefin như Sắc ký thấm gel (GPC / SEC), Phân bố thành phần hóa học, Phân bố biến thiên, HPLC ở nhiệt độ cao, Xác định phần hòa tan, Kiểm soát chất lượng, Đo độ nhớt trong, Chiết tách điều chế hoặc phát hiện hồng ngoại.

Polymer Char cống hiến cho sự phát triển các thiết bị kiểm tra hiện đại trong Phân tích Polyolefin. Hãng cung cấp phạm vi rộng nhất và hiện đại nhất các công cụ và dịch vụ để xác định đặc điểm cấu trúc của polyolefin như Sắc ký thấm gel (GPC / SEC), Phân bố thành phần hóa học, Phân bố biến thiên, HPLC ở nhiệt độ cao, Xác định phần hòa tan, Kiểm soát chất lượng, Đo độ nhớt nội tại, Cất phân đoạn điều chế hoặc phát hiện hồng ngoại.

Phân bố thành phần hóa học
CRYSTAF

CRYSTAF

CRYSTAF là một công cụ hoàn toàn tự động dùng để đo nhanh Độ phân tán thành phần hóa học (CCD) trong Polyolefin.

Thiết bị CRYSTAF thực hiện kỹ thuật Phân tích Cất phân đoạn Kết tinh để tách polyme theo hàm lượng comonomer của nó. Quá trình được thực hiện trong một bước nhiệt độ duy nhất (bước kết tinh), trong khi nồng độ dung dịch polyme được theo dõi bằng cách sử dụng Đầu dò hồng ngoại IR4 của Polymer Char.

TREF

TREF

Cất phân đoạn rửa giải tăng nhiệt độ là kỹ thuật toàn diện nhất để xác định đặc tính của Phân bố thành phần hóa học (CCD) trong Polyolefin và Polymer Char’s TREF là công cụ phân tích tự động đầu tiên thực hiện kỹ thuật này.

Phần mềm đo đạc ảo kiểm soát toàn bộ quá trình, do đó không cần nhân lực. Mẫu được đưa vào bình và thiết bị thực hiện các chu trình nạp, hòa tan, nạp cột và nhiệt độ dung môi kết hợp với điều khiển lưu lượng bơm. Cuối cùng, các bình và dây chuyền được làm sạch và sẵn sàng để phân tích thêm các mẫu.

CRYSTAF-TREF

CRYSTAF-TREF

Các kỹ thuật CRSTAF và TREF nhằm đo lường sự Phân bố Thành phần Hóa học trong Polyolefin; CRYSTAF phân tích trong chu trình kết tinh và TREF trong chu trình hòa tan.

Việc phân tích sự kết hợp của PP-PE phức tạp đã được chứng minh là yêu cầu cả TREF và CRYSTAF phải xác định rõ ràng các đặc tính của các mẫu chưa biết do sự khác biệt về độ lạnh giữa cả hai loại nhựa. Ví dụ như trường hợp này là phân tích các mẫu có chứa cả HDPE và đồng trùng hợp Ethylene-Propylene (EP).

CEF

CEF

Cất phân đoạn rửa giải kết tinh (CEF) là một phương pháp mới để đo sự phân bố thành phần hóa học (CCD) trong Polyolefin bằng cách kết hợp cơ chế tách CRYSTAF và TREF. Nó được quan tâm đặc biệt để phân tích tốc độ cao.

Thiết bị CEF là một thiết bị đơn giản và đáng tin cậy, chỉ cần một van phun, một cột nhồi, một máy bơm và bộ dò hồng ngoại. Thiết bị lấy mẫu tự động gắn với tủ sấy CEF xử lý việc hòa tan mẫu trong lọ 10 hoặc 20 ml. Thiết bị có khả năng phân tích 42 mẫu mỗi ngày mà không cần giám sát.

TOP