Easyline Table Top

Easyline Table Top

Mô-đun máy phủ phòng Lab thủ công Easyline là mô-đun kinh tế có thể được gắn trên băng ghế hoặc hoạt động như các công cụ xử lý trên mặt bàn. Nó cung cấp tính đồng nhất và độ lặp lại cao. Hệ thống được trang bị nền tảng hoạt động dễ dàng. Mô-đun Easyline Lab Spinner của Obducat có thể được thiết kế để làm sạch, phủ, sấy, rửa, khắc hoặc phát triển các ứng dụng.

Hệ thống Quickstep System

Hệ thống Quickstep System

Dòng sản phẩm Quickstep của Obducat có thể được định cấu hình dưới dạng gắn trên băng ghế bán tự động hoặc như máy trộn quay độc lập (cho cối hở hoặc RCCT), máy phủ phun sương, hệ thống Lift-Off, máy quay xử lý ướt và tấm nóng/lanh hay HMDS cho các ứng dụng thể tích thấp và sản xuất thử nghiệm.

Hệ thống Quickstep có nhiều tùy chọn cho phép vận hành và bảo trì dễ dàng.

TOP