Máy đo độ nhớt nội tại (IV)

Polymer Char cống hiến cho sự phát triển các thiết bị kiểm tra hiện đại trong Phân tích Polyolefin. Hãng cung cấp phạm vi rộng nhất và hiện đại nhất các công cụ và dịch vụ để xác định đặc điểm cấu trúc của polyolefin như Sắc ký thấm gel (GPC / SEC), Phân bố thành phần hóa học, Phân bố biến thiên, HPLC ở nhiệt độ cao, Xác định phần hòa tan, Kiểm soát chất lượng, Đo độ nhớt trong, Chiết tách điều chế hoặc phát hiện hồng ngoại.

Máy đo độ nhớt nội tại (IV)
IVA

IVA

Polymer Char’s IVA dựa trên nền tảng QC được phát triển gần đây, tích hợp vào một thiết bị, máy đo độ nhớt tương đối mao quản kép mạnh mẽ kết hợp với bộ lấy mẫu tự động ở nhiệt độ cao đã được chứng minh độ tin cậy trong một số ứng dụng.

Các ống mao dẫn và ống thép không gỉ IVA không yêu cầu rửa hoặc tráng thêm, cung cấp các giá trị độ nhớt mạnh mẽ và chính xác theo thời gian. Thiết kế cẩn thận của buồng gia nhiệt và các đường vận chuyển dung môi đảm bảo rằng không có điểm lạnh nào được tìm thấy và thậm chí có thể phân tích các polyme khó khăn nhất.

TOP